Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54779
Title: Nghiên cứu tính đa dạng thực vật tại Khu di tích lịch sử Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, đề xuất giải pháp bảo tồn và khai thác hợp lý phục vụ cho phát triển bền vững
Authors: Đỗ Công Ba
Keywords: Đa dạng thực vật
Khu di tích lịch sử Tân Trào
Bảo tồn
Phát triển bền vững
Tuyên Quang
Abstract: Luận án làm sáng tỏ vai trò của thảm thực vật, hệ thực vật trong việc bảo vệ cảnh quan, môi trường, sinh kế của người dân và những yếu tố tác động ảnh hưởng đến tính đa dạng thực vật tại Khu di tích lịch sử Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Đề xuất được 2 nhóm giải pháp bảo tồn đa dạng thực vật tại Khu di tích lịch sử Tân Trào, gồm: Nhóm giải pháp cấp bách (gồm 4 giải pháp); Nhóm giải pháp lâu dài (gồm 9 giải pháp).
Advisor: Lê Đồng Tấn, Lê Ngọc Công
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 192 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • Đỗ Công Ba - Luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,94 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Đỗ Công Ba - Tóm tắt LA(tiếng việt).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 878,57 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Đỗ Công Ba - Tóm tắt LA(TA).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 800,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Đỗ Công Ba - Trích yếu luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 301,62 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Đỗ Công Ba - Thông tin luận án (tiếng việt - arial).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 258,39 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Đôc Công Ba - Thông tin luận án (TA).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 106,93 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.