Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54787
Title: Một số trao đổi về đề án Luật chuyển giao công nghệ
Keywords: Trao đổi
Đề án
Luật chuyển giao công nghệ
Abstract: Chuyên đề tập trung trao đổi về các vấn đề: Vai trò của nhà nước trong việc thúc đẩy chuyển giao công nghệ; các loại công nghệ cấm chuyển giao; hợp đồng chuyển giao công nghệ; biện pháp khuyến khích, thúc đẩy chuyển giao công nghệ; quy định nào cho việc thu hút chuyển giao công nghệ và đảm bảo môi trường cạnh tranh; biện pháp xử lý khi công nghệ được chuyển giao bị quyền của bên thứ ba hạn chế; khiếu nại, tố cáo.
Issue Date: 2006-05
Type: Tạp chí
Extent: 30 trang .pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7-cd.mot so trao doi ve du an luat chuyen giao cong nghe.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 175,94 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.