Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54789
Title: Mô hình nào cho Uỷ ban chứng khoán Nhà nước?
Authors: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Keywords: Mô hình
Uỷ ban
Chứng khoán
Nhà nước
Abstract: Chuyên đề tập trung trình bày các vấn đề như: bản chất, chức năng của Ủy ban chứng khoán; khái quát về quá trình hình thành, phát triển và thực trạng của Ủy ban Chứng khoán Việt Nam; mô hình Ủy ban Chứng khoán một số nước trên thế giới; từ đó, phân tích, lý giải và kiến nghị về mô hình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong dự thảo Luật Chứng khoán.
Issue Date: 2006-05
Type: Tạp chí
Tạp chí
Extent: 26 trang.pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9-cd.mo hinh nao cho uy ban chung khoan nha nuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 166,06 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.