Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54817
Title: Các ủy ban là công xưởng của Quốc hội
Authors: Nguyễn Đăng Dung
Keywords: Uỷ ban
Công xưởng
Quốc hội
Abstract: Thành lập ra các ủy ban của Quốc hội là tính phức tạp và ngày càng mang tính chuyên môn của các quyết định của Quốc hội, mà không thể tất cả các đại biểu nào được nhân dân bầu ra cũng có đầy khả năng cho việc giải quyết.
Issue Date: 2006-04
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 6 trang.pdf
Method: Đại học Quốc gia Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Quốc gia Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cac uy ban la cong xuong cua QH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 38,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.