Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54823
Title: Vai trò của các ủy ban của Quốc hội trong quy định lập pháp và một số kiến nghị sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Authors: Nguyễn Thị Hạnh
Keywords: Ủy ban của Quốc hội
Uỷ ban
Quốc hội
Lập pháp
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Abstract: Bài viết trình bày những quy định pháp luật hiện hành đồng thời phân tích những vướng mắc, bất cập để đưa ra kiến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung quy định hiện hành nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của các ủy ban/ hội đồng của Quốc hội trong quy trình lập pháp, cụ thể là: trong giai đoạn lập chương trình, thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hội xem xét, thông qua dự án pháp lệnh.
Issue Date: 2006
Type: Báo cáo
Extent: 12 trang.pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vai tro cua cac UBQH trong quy trinh lap phap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 85,56 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.