Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54860
Title: Báo cáo đề dẫn cơ cấu tổ chức và vai trò của hệ thống ủy ban trong hoạt động của Quốc hội
Authors: Ngô Đức Mạnh
Keywords: Báo cáo
Đề dẫn
Cơ cấu tổ chức
Hệ thống ủy ban
Quốc hội
Abstract: Báo cáo đề dẫn đưa ra những nội dung về cơ cấu tổ chức và vai trò của hệ thống ủy ban trong hoạt động của Quốc hội.
Issue Date: 2006-04-25
Type: Báo cáo
Extent: 9 slide, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Baocaodedan 1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 109,01 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.