Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54861
Title: Bàn về vấn đề vi phạm hành chính nhiều lần và thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính
Authors: Nguyễn Hoàng Việt, Đào Thùy Linh
Keywords: Hành chính
Vi phạm hành chính
Vi phạm hành chính nhiều lần
Abstract: Bài viết phân tích một số tiêu chí để phân biệt vi phạm hành chính nhiều lần và thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính, giúp cho việc áp dụng pháp luật của người có thẩm quyền thực thi công vụ đảm bảo tính chính xác, đúng đắn. Bên cạnh đó, tác giả bài viết cũng đưa ra quan điểm về việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp một đối tượng thực hiện nhiều lần hành vi vi phạm hành chính.
Issue Date: 2019-04
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 04/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật số 04/2019
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.