Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54867
Title: Kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
Authors: Cao Vũ Minh
Keywords: Hành chính
Vi phạm hành chính
Xử phạt vi phạm hành chính
Thẩm quyền
Abstract: Bài viết phân tích những hạn chế, bất cập trong các quy định của pháp luật về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời đề xuất hướng hoàn thiện.
Issue Date: 2020-01
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 15 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 01 (401), tháng 01/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.