Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54870
Title: Quản lý tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, chứng từ thu, nộp tiền phạt – Quy định của pháp luật, thực trạng và đề xuất kiến nghị
Authors: Nguyễn Thị Minh Phương
Keywords: Hành chính
Vi phạm hành chính
Xử phạt vi phạm hành chính
Quản lý tiền thu
Chứng từ thu
Nộp tiền phạt
Pháp luật
Tiền thu
Abstract: Bài viết trình bày các quy định pháp luật và thực trạng về quản lý tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính; chứng từ thu, nộp tiền phạt. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất kiến nghị về xây dựng hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật về vấn đề này.
Issue Date: 2019-04
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 04/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.