Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54895
Title: Một số vấn đề trong việc xây dựng và thực hiện Luật Trưng cầu ý dân
Authors: Đỗ Minh Khôi
Keywords: Trưng cầu dân ý
Trưng cầu
Luật Trưng cầu ý dân
Abstract: Bài viết trình bày một số ý kiến cá nhân về cách hiểu khái niệm và tính chất dân chủ của trưng cầu ý dân trong Hiến pháp và dự thảo Luật trưng cầu ý dân. Xác định nội dung dân chủ của trưng cầu ý dân cần thiết phải có trong pháp luật cũng như một vài điều cần chú ý khi thực hiện trưng cầu dân ý.
Issue Date: 2006-09-28
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Xay dung va thuc hien luat trung cau y dan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 249,27 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.