Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54897
Title: Các vấn đề pháp lý của việc phê chuẩn và thực hiện cam kết của Việt Nam gia nhập WTO
Authors: Ngô Đức Mạnh
Keywords: Pháp lý
Phê chuẩn
Cam kết
Việt Nam
WTO
Abstract: Việt Nam đã được Đại hội đồng Tổ chức thương mại thế giới [WTO] làm lễ chính thức kết nạp làm thành viên thứ 150 của tổ chức này và bước tiếp theo cần phải làm Việt Nam phê chuẩn Nghị định thư gia nhập WTO để 30 ngày sau đó, nước ta trở thành thành viên đầy đủ của WTO. Quá trình đàm phán kéo dài liên tục 11 năm với nhiều khó khăn, có lúc tưởng như không thể vượt qua được do sự đòi hỏi thái quá của các nước về mở cửa thị trường, sửa đổi, ban hành hàng loạt các quy định pháp luật đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những việc cần làm trước mắt là chuẩn bị tài liệu để Quốc hội thảo luận, phê chuẩn và nhất là việc thực thi các cam kết của Việt nam gia nhập WTO. Từ đó, bài viết này không trình bày về các vấn đề về quy trình, thủ tục pháp lý liên quan đến quá trình đàm phán, ký kết mà cố gắng tập trung nêu rõ những vấn đề pháp lý của việc phê chuẩn và thực hiện các cam kết của Việt Nam trong WTO.
Type: Bài trích
Extent: 7 slide, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.