Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54898
Title: Cam kết WTO về dịch vụ pháp lý và khả năng tác động tới Việt Nam
Authors: Nguyễn Khánh Ngọc
Keywords: Cam kết
Dịch vụ pháp lý
WTO
Việt Nam
Abstract: Bài viết đề cập hai nội dung chính: Các cam kết của Việt Nam trong gia nhập WTO về dịch vụ pháp lý; dịch vụ trọng tài và hoà giải và các tác động của các cam kết gia nhập WTO về dịch vụ pháp lý; dịch vụ trọng tài và hoà giải.
Type: Bài trích
Extent: 13 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cam ket cua WTO ve dich vu phap lý.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 157,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.