Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54912
Title: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến thị trường nợ xấu tại Việt Nam
Authors: Phạm Thị Trúc Quỳnh
Keywords: Thị trường nợ xấu
Nợ xấu
Việt Nam
Thị trường nợ xấu tại Việt Nam
Abstract: Đề xuất mô hình nghiên cứu mới về các nhân tố tác động đến thị trường nợ xấu làm cơ sở và nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo về thị trường nợ xấu trên cơ sở lý thuyết về cung cầu (Varian, 1999) và lý thuyết về phúc lợi xã hội (Hansson, 2005). Mô hình nghiên mới với đặc trưng của thị trường nợ xấu là lượng cầu về nợ xấu bị giới hạn bởi lượng nợ xấu trên thị trường tín dụng. Nghiên cứu cũng khám phá ra rằng có ba kịch bản khác nhau về sự tác động của các nhóm nhân tố đến phúc lợi xã hội. Do đó, việc xây dựng các chính sách phát triển thị trường nợ xấu theo cơ chế thị trường, gia tăng phúc lợi xã hội trên thị trường cần thiết phải xem xét ở ba cấp độ khác nhau, tương ứng với mỗi khoảng phúc lợi khác nhau của thị trường.
Advisor: Nguyễn Văn Nam
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 173 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Kinh tế Quốc Dân
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_PhamThiTrucQuynh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,57 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhamThiTrucQuynh_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 353,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhamThiTrucQuynh_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 270,01 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhamThiTrucQuynh_V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 450,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhamThiTrucQuynh_E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 216,17 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.