Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54914
Title: Nghiên cứu tác động của chất lượng dịch vụ tới sự hài lòng của khách hàng trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đối với người thứ ba - Nghiên cứu thực nghiệm tại tỉnh Thanh Hóa
Authors: Phạm Thị Thanh Giang
Keywords: Sự hài lòng của khách hàng
Chất lượng dịch vụ
Chủ xe cơ giới
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Tỉnh Thanh Hóa
Người thứ ba
Abstract: Nghiên cứu đã chỉ ra có mối quan hệ giữa các nhân tố của chất lượng dịch vụ tới sự hài lòng của khách hàng, trong đó nhân tố Khả năng tư vấn có ảnh hưởng rất lớn đến sự hài lòng của khách hàng và nhân tố Hình ảnh công ty không ảnh hưởng tới sự hài lòng của chủ xe ô tô và chủ xe máy trong bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới. Tới lượt mình, cũng như trong khá nhiều các nghiên cứu trước, khi đã hài lòng, chủ xe cơ giới sẽ sẵn sàng mua bảo hiểm và thường xuyên chú ý tái tục hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đối với người thứ ba; đồng thời tham gia thêm các hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe tự nguyện khác.
Advisor: Nguyễn Thị Hải Đường
Nguyễn Văn Thành
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 229 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Kinh tế Quốc Dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_PhamThiThanhGiang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,34 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhamThiThanhGiang_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 626,99 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhamThiThanhGiang_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 348,62 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhamThiThanhGiang_V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 401,23 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PhamThiThanhGiang_E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 100,61 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.