Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54915
Title: Phân bổ không đúng các nguồn lực, tái phân bổ và tăng trưởng năng suất tại các doanh nghiệp ngành chế tác Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Phương
Keywords: Tăng trưởng năng suất
Doanh nghiệp
Chế tác
Doanh nghiệp ngành chế tác
Việt Nam
Abstract: Luận án có sự đánh giá một cách hệ thống về lý thuyết về phân bổ không đúng (phân bổ sai), tái phân bổ nguồn lực và tăng trường năng suất trong bối cảnh Việt Nam đang trải qua quá trình chuyển đổi kinh tế mạnh mẽ khiến các nguồn lực bị dịch chuyển từ doanh nghiệp không hiệu quả sang doanh nghiệp hiệu quả. Nghiên cứu cũng tìm thấy tác động của tự do hóa thương mại, thị trường tài chính, quy mô doanh nghiệp, mức độ tập trung ngành công nghiệp và kiểm soát tham nhũng đến phân bổ sai nguồn lực. Kết quả cũng chỉ ra quá trình tái phân bổ nguồn lực thông qua quyết định gia nhập hoặc rút lui của doanh nghiệp trên thị trường bị ảnh hưởng bởi phân bổ sai và các yếu tố cấp độ doanh nghiệp và ngành công nghiệp.
Advisor: Nguyễn Khắc Minh
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 118 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Kinh tế Quốc Dân
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_NguyenThiPhuong.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenThiPhuong_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 222,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenThiPhuong_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 151,67 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenThiPhuong_V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 352,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenThiPhuong_E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 110,66 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.