Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54920
Title: Sự gắn kết của sinh viên và mối quan hệ với chất lượng cuộc sống đại học
Authors: Nguyễn Thị Đoan Trân
Keywords: Sinh viên
Sự gắn kết
Đại học
Abstract: Nghiên cứu đã chỉ ra mức độ tác động của bốn yếu thuộc nhận thức và đặc điểm cá nhân ảnh hưởng đến sự gắn kết của sinh viên ở trường đại học. Đó là: i) Giá dịch vụ cảm nhận, và khả năng hấp thu tác động tích cực đến sự gắn kết của sinh viên là hai mối quan hệ chưa được tìm thấy trước đây trong bối cảnh giáo dục đại học; ii) Với mục đích cuộc sống, nếu như các nghiên cứu trước đây cho rằng tác động đến sự gắn kết của sinh viên, thì kết quả nghiên cứu của tác giả lại không tìm thấy sự tồn tại của mối quan hệ này; và iii) Tác giả tìm thấy tính bền bỉ tác động tích cực đến sự gắn kết của sinh viên tương tự với kết quả của một số nghiên cứu trước đây, nhưng khác nhau ở cách thức đo lường sự gắn kết.
Advisor: Đoàn Thị Hồng Vân, Bùi Thanh Tráng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 255 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an_NguyenThiDoanTran.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,62 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomtatluananVIET_NguyenThiDoanTran.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomtatluananENG_NguyenThiDoanTran.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Donggopmoicualuanan_NguyenThiDoanTran.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 411,11 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.