Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54923
Title: Chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khi về nước
Authors: Vũ Thị Yến
Keywords: Chính sách hỗ trợ
Việc làm
Người lao động Việt Nam
Người lao động Việt Nam ở nước ngoài
Người lao động
Abstract: Luận án đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về chính sách hỗ trợ tạo việc làm (CSHTTVL) cho người lao động (NLĐ) nói chung, và NLĐ đi làm việc ở nước ngoài khi về nước nói riêng. Đồng thời, xây dựng khung lý thuyết về CSHTTVL cho NLĐ đi làm việc ở nước ngoài khi về nước.Luận án nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về CSHTTVL cho NLĐ đi làm việc ở nước ngoài khi về nước, làm căn cứ để các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách xây dựng mô hình các CSHTTVL phù hợp cho người lao động Việt Nam (NLĐVN) đi làm việc ở nước ngoài khi về nước.
Advisor: Bùi Hữu Đức, Chu Thị Thủy
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 248 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Thương Mại
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luận án NCS Vũ Thị Yến.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án tiếng việt (1).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 353,03 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án tiếng anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 309,73 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Điểm mới của luận án tiếng việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 121,65 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Điểm mới của luận án tiếng anh1.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 120,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.