Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54933
Title: Nghiên cứu kỹ thuật điều chế chỉ số lặp lại cho các hệ thống OFDM
Authors: Lê Thị Thanh Huyền
Keywords: Điều chế chỉ số lặp lại
Hệ thống OFDM
Kỹ thuật điều chế
Abstract: Luận án đề xuất hệ thống điều chế chỉ số lặp lại cho OFDM với thu phân tập sử dụng kết hợp tỉ lệ cực đại và kết hợp chọn lọc (RIM-OFDM-MRC/SC), đưa ra kết quả biểu thức dạng đóng, dạng xấp xỉ để tính xác suất lỗi và tiến hành mô phỏng để xác nhận độ chính xác của tính toán. Đề xuất và phân tích phẩm chất hệ thống điều chế chỉ số lặp lại cho OFDM sử dụng ghép xen phối hợp (RIM-OFDM-CI) với các biểu thức dạng đóng và dạng xấp xỉ khảo sát phẩm chất của hệ thống đã đề xuất. Đề xuất các bộ tách độ phức tạp thấp cho RIM-OFDM-CI đạt được phẩm chất gần tối ưu như tách ML.
Advisor: Trần Xuân Nam
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 106 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Kỹ thuật quân sự
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN_AN_LTT.HUYEN_K36.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 824,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTatLATS_LTT.HUYEN_K36.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 679,78 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thong tin LA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 423,71 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.