Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54935
Title: Nghiên cứu nâng cao độ chính xác dẫn đường cho tàu ngầm hoạt động trong khu vực biển Đông
Authors: Nguyễn Quang Huy
Keywords: Tàu ngầm
Biển Đông
Khu vực biển Đông
Abstract: Luận án hệ thống hóa và trình bày tóm tắt về dẫn đường cho tàu ngầm nói chung, phương trình toán học chuyển động của tàu ngầm. Trình bày lý luận về HTDĐQT, là hệ thống dẫn đường chính được sử dụng khi tàu ngầm hành trình. Bên cạnh đó luận án tập trung nghiên cứu nâng cao độ chính xác hệ thống dẫn đường tàu ngầm. Khái niệm dẫn đường bao gồm xác định vị trí và xây dựng kế hoạch hành trình đến vị trí chỉ định. Trong 2 nhiệm vụ đó luận án tập trung cho việc nâng cao độ chính xác xác định vị trí. Với đối tượng nghiên cứu là HTDĐQT, bản chất sai số thường phụ thuộc vào thông tin vị trí ban đầu và bản thân cảm biến gia tốc trong bộ phận cảm biến, sau một thời gian nhất định, sai số trong xác định vị trí vượt quá giá trị cho phép, cần phải hiệu chỉnh để xác định lại vị trí đầu cho hệ thống
Advisor: Nguyễn Viết Thành, Phạm Xuân Dương
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 147 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Hàng Hải Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luận án Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,43 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,22 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thông tin Luận án Tiến sĩ - Nguyễn Quang Huy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 155,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.