Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54947
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng Quốc Bảo, Phạm Ngọc Trung-
dc.creatorLê Khánh Ly-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.other23-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54947-
dc.description.abstractLuận án tiếp cận tuyên truyền như là một hoạt động có mục đích, từ đó đưa ra định nghĩa về tuyên truyền giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ Mẫu là hoạt động mà chủ thể tuyên truyền sử dụng những phương thức để truyền tải giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ Mẫu, giúp cho đối tượng có nhận thức đúng về giá trị văn hóa của tín ngưỡng; đồng thời động viên, cổ vũ họ tự giác, tích cực tham gia bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa này và đấu tranh bài trừ những hiện tượng mê tín dị đoan cũng như biểu hiện lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống cộng đồng. Cùng với việc xây dựng các khái niệm công cụ về tín ngưỡng thờ Mẫu, giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ Mẫu và xác định những giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ Mẫu, luận án chỉ rõ các yếu tố cấu thành hoạt động tuyên truyền giá trị văn hóa của tín ngưỡng này, như chủ thể tuyên truyền, đối tượng tuyên truyền, mục đích tuyên truyền, nội dung tuyên truyền, phương pháp, hình thức, phương tiện tuyên truyền; đồng thời, chỉ ra sự cần thiết phải tuyên truyền các giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ Mẫu ở đồng bằng Bắc bộ Việt Nam hiện nay.-
dc.format.extent23 trang; pdf.-
dc.languagevivi
dc.rightsHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectThờ Mẫuvi
dc.subjectTín ngưỡngvi
dc.subjectTín ngưỡng thờ Mẫuvi
dc.subjectĐồng bằng Bắc bộvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleTuyên truyền giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ Mẫu ở đồng bằng Bắc bộ Việt Nam hiện nayvi
dc.typeLuận ánvi
dc.source.methodTrang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo-
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • Noi dung TT Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 940,2 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Noi dung TT Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 391,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Nhung diem moi - Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 354,73 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Nhung diem moi - Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 106,55 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.