Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54969
Title: Những thách thức và cơ hội khi gia nhập WTO của ngành nông nghiệp
Authors: Phạm Thị Tước
Keywords: Nông nghiệp
Cơ hội
WTO
Ngành nông nghiệp
Abstract: Bài viết trình bày những vấn đề về thách thức và cơ hội khi gia nhập WTO của ngành nông nghiệp.
Issue Date: 2006
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 29 slide, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Pham thi Tuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.