Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54971
Title: Thuận lợi và thách thức của ngành nông nghiệp Việt Nam khi gia nhập WTO
Authors: Đặng Kim Sơn
Keywords: Nông nghiệp
Việt Nam
WTO
Abstract: Trong suốt 20 năm đổi mới, lĩnh vực nông nghiệp luôn đi đầu trong đổi mới chính sách, cùng với sự cố gắng của toàn dân tạo mức tăng trưởng cao và bình ổn của sản xuất nông nghiệp, tạo nền tảng thuận lợi cho công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế của đất nước. Bài viết trình bày những thuận lợi, khó khăn, thách thức của ngành nông nghiệp khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới.
Issue Date: 2006
Type: Bài trích
Extent: 6 trang.pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Thuan loi va thach thuc cua nganh nong nghiep VN khi gia nhap WTO.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 82,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.