Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54978
Title: Báo cáo kết quả chuyến công tác tại vương quốc Đan Mạch và Cộng Hòa Phần Lan
Keywords: Báo cáo
Kết quả
Công tác
Vương Quốc Đan Mạch
Cộng hòa Phần Lan
Đan Mạch
Phần Lan
Abstract: Báo cáo kết quả chuyến công tác: nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm lập pháp; cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của các Ủy ban của Quốc hội Đan Mạch, Phần Lan để góp phần phục vụ hoạt động của Quốc hội nước ta.
Issue Date: 2006-10-04
Type: Báo cáo
Extent: 21 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bao cao ket qua cong tac o Dan Mach va Phan Lan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 127,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.