Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54980
Title: Công tác giám sát của Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường - nhìn lại sau 3 năm thực hiện Luật hoạt động giám sát của Quốc hội
Authors: Trần Việt Hùng, Phạm Hữu Duệ
Keywords: Hoạt động giám sát
Giám sát
Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường
Luật hoạt động giám sát của Quốc hội
Abstract: Bài viết trao đổi một số kinh nghiệm thực tế từ hoạt động giám sát của Uỷ ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đặc biệt là từ khi ban hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội (2003).
Type: Bài trích
Extent: 25 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cong tac giam sat cua uy ban khoa hoc cong nghe va moi truong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 160,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.