Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54989
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm Xuân Phúc-
dc.creatorĐỗ Thị Bích Thảo-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.other159-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54989-
dc.description.abstractLuận án hệ thống hóa quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và những nhà nghiên cứu mácxít về vấn đề NTCQ và vai trò NTCQ. Luận án bổ sung, hoàn thiện lý luận về phát huy vai trò nhân tố chủ quan của lực lượng công an nhân dân trong đảm bảo ANQG ở Việt Nam. Luận án đưa ra yêu cầu và một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả phát huy vai trò nhân tố chủ quan của lực lượng công an nhân dân trong đảm bảo ANQG.-
dc.format.extent159 trang; pdf.-
dc.languagevivi
dc.rightsHọc viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Namvi
dc.subjectLực lượng Công an nhân dânvi
dc.subjectAn ninh quốc giavi
dc.subjectCông an nhân dânvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titlePhát huy vai trò nhân tố chủ quan của lực lượng công an nhân dân trong đảm bảo an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nayvi
dc.typeLuận ánvi
dc.source.methodTrang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo-
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luanan_ DoThiBichThao.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tomtat_dothibichthao.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 593,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tomtat_eng_dothibachthao.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 396,67 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_DoThiBichThao.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 191,71 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.