Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54991
Title: Tiểu thuyết các nhà văn nữ Việt Nam giai đoạn từ 1986 đến 2010 - từ góc nhìn nữ quyền
Authors: Nguyễn Thị Ngân
Keywords: Nhà văn nữ
Việt Nam
Nữ quyền
Tiểu thuyết
Abstract: Luận án đã xác định các khái niệm công cụ trong việc nghiên cứu tiểu thuyết các nhà văn nữ từ lý thuyết nữ quyền, nhận diện và phác thảo dòng chảy/ đặc tính riêng của tiểu thuyết nữ trong bản đồ thể loại văn học Việt Nam giai đoạn 1986 - 2010. Luận án đã lý giải được cảm quan về đời sống xã hội và con người của các nhà văn nữ trên cả hai chiều kích diện và điểm, sự lựa chọn đề tài và nhân vật, cảm hứng sáng tác và kí hiệu đặc thù.Luận án đã bước đầu xác lập được sự hiện diện của lối viết nữ - phương thức khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng sâu rộng của tư tưởng nữ quyền trong bức tranh tiểu thuyết Việt Nam đương đại.
Advisor: Lê Thị Hường, Bùi Thanh Truyền
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 157 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Khoa học, Đại học Huế
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN AN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,94 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT LUAN AN TIENG VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 585,12 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT LUAN AN TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 398,3 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRICH YEU TIENG VIET - TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 325,38 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • DONG GOP MOI TIENG VIET - TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 389,96 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.