Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54996
Title: Nâng cao hiệu quả hoạt động các ủy ban của Quốc hội
Authors: Đỗ Minh Khôi
Keywords: Nâng cao
Hiệu quả
Hoạt động
Uỷ ban của Quốc hội
Abstract: Nâng cao hiệu quả hoạt động của các ủy ban là một quá trình với những biện pháp khác nhau. Trong đó, biện pháp mắt và quan trọng nhất là mở rộng số lượng ủy ban và hoạt động của các ủy ban; mở rộng hình thức và cơ chế tham gia vào ủy ban của các Đại biểu Quốc hội. Bài viết trình bày muốn nâng cao hoạt động của ủy ban, cần chú trọng hơn cơ chế kiểm soát của Quốc hội đối với ủy ban nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ủy ban và đảm bảo quyền lực của Quốc hội và trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
Issue Date: 2006
Type: Bài trích
Extent: 6 trang.pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nang cao hieu qua hoat dong cua cac uy ban cua QH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 45,16 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.