Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54997
Title: Thực trạng hoạt động lập pháp và giám sát của các ủy ban ở Quốc hội nước ta: Phân tích qua một số số liệu
Authors: Trần Thị Ninh, Lê Hà Vũ
Keywords: Quốc hội
Lập pháp
Giám sát
Uỷ ban của Quốc hội
Abstract: Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng của hoạt động lập pháp và giám sát của các ủy ban của Quốc hội từ những số liệu cụ thể.
Issue Date: 2006
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 20 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Thuc trang hoat dong lap phap va giam sat cua cac uy ban cua QH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 120,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.