Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55007
Title: Quản lý bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức cho công chức các sở thuộc thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn Lê Ngân Giang
Keywords: Quản lý bồi dưỡng
Công chức
Ngạch công chức
Hà Nội
Abstract: Luận án đã xây dựng được cơ sở lý luận nghiên cứu về quản lý bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch cho công chức các sở gồm: Cách tiếp cận nghiên cứu; các khái niệm công cụ; nội dung quản lý bồi dưỡng công chức theo ngạch công chức cho công chức các Sở; các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý bồi dưỡng công chức theo ngạch công chức cho công chức các Sở. Nội dung của chương trình bồi dưỡng theo chức danh của công chức gồm các phần cơ bản sau: 1) Phần lý luận chung; 2) Phần kỹ năng lãnh đạo; 3) Phần báo cáo kinh nghiệm thực tiễn; 4) Phần kiến thức về ngoại ngữ và tin học. Kết cấu của chương trình bồi dưỡng cần gồm 4 phần: 1) Phần giảng dạy trên lớp; 2) Phần thảo luận; 3) Phần tự nghiên cứu; 4) Phần đi thực tế tại địa phương; 4) Phần đánh giá kết quả học tập.
Advisor: Nguyễn Hữu Châu
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 254 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA NguyenLeNganGiang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,53 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT NguyenLeNganGiang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 408,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT Eng NguyenLeNganGiang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 301,46 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_NguyenLeNganGiang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 158,01 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.