Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55008
Title: Hôn nhân của người Tày ở vùng biên giới huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng
Authors: Lê Anh Hòa
Keywords: Hôn nhân
Người Tày
Biên giới
Cao Bằng
Phục Hòa
Abstract: Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu về hôn nhân truyền thống của người Tày ở huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Trong bối cảnh kinh tế, xã hội vùng biên giới có nhiều chuyển biến, hôn nhân truyền thống của người Tày ở huyện Phục Hòa đã và đang có nhiều biến đổi nhưng cơ bản giữ được sắc thái văn hóa tộc người. Trong quá khứ, người Tày ở vùng biên giới huyện Phục Hòa hầu như chỉ kết hôn với người đồng tộc, nhưng nay, hôn nhân hỗn hợp tộc người trở nên phổ biến. Các cặp hôn nhân hỗn hợp chủ yếu giữa người Tày với Nùng, Tày với Kinh, phần nhiều với người cùng huyện, một số ít với người khác huyện, khác tỉnh.
Advisor: Lê Duy Đại, Đậu Tuấn Nam
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 185 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA LeAnhHoa.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT LeAnhHoa.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 352,37 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT Eng LeAnhHoa.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 325,01 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_LeAnhHoa.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 141,35 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.