Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55009
Title: Đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực trong dạy học ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí ở các trường cao đẳng
Authors: Đinh Văn Đệ
Keywords: Tiếp cận năng lực
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Trường cao đẳng
Sinh viên
Dạy học
Kỹ thuật cơ khí
Abstract: Luận án đã khảo sát và đánh giá, phân tích được thực trạng hiện nay với nhiều hạn chế, bất cập và đề xuất thiết kế được hệ thống các Bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong dạy học các ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí ở các trường cao đẳng có tính thiết thực và khả thi cao qua kết quả khảo nghiệm và thực nghiệm sư phạm khá công phu. Xây dựng cơ sở lý thuyết về thiết kế bài kiểm tra đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực và tiến hành thiết kế thành công 03 bài kiểm tra đánh giá: Bài kiểm tra tự luận, bài kiểm tra trắc nghiệm và bài thực hành thể hiện sự đầu tư, có giá trị cao đối với luận án và tài liệu tham khảo để sử dụng trong đánh giá KQHT của sinh viên
Advisor: Trần Khánh Đức, Nguyễn Hữu Lộc
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 197 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Bách khoa Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. Luan an TS.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,57 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. tom-tat-lats.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 517,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5. Trích yếu LA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 130,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. Bang thong tin (Tiếng Việt).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 139,27 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. Bảng thông tin (Tiếng Anh).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 64,71 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.