Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55014
Title: Nghiên cứu nội dung, tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện vận động viên chạy cự ly trung bình (800 m, 1500 m) cấp cao Việt Nam
Authors: Phan Thùy Linh
Keywords: Vận động viên
Cự ly trung bình
Luyện tập
Việt Nam
Chạy
Abstract: Qua quá trình nghiên cứu chặt chẽ, luận án đã xác lập được một hệ thống 19 tiêu chí (test và chỉ số) chuyên môn đặc trưng đảm bảo độ tin cậy và giá trị thông báo cao nhằm đánh giá trình độ tập luyện của vận động viên chạy cự ly trung bình cấp cao Việt Nam phù hợp với giai đoạn hoàn thiện thể thao bao gồm: nhóm yếu tố hình thái với 03 chỉ số; nhóm yếu tố chức năng - tâm lý với 08 chỉ số và nhóm yếu tố chuyên môn với 08 test.
Advisor: Đặng Việt Hà, Nguyễn Kim Lan
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 199 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Viện Khoa học Thể dục thể thao
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luận án NCS Phan Thùy Linh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tóm tắt luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 856,37 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. TRANG THONG TIN VE NHUNG DONG GOP MOI CUA LUAN AN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 217,22 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.