Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55017
Title: Xu hướng sử dụng gói tin tức đa phương tiện trên báo mạng điện tử (Nghiên cứu báo điện tử New York Times, The Guardian, VnExpress từ 2014 – 2016)
Authors: Ngô Bích Ngọc
Keywords: Đa phương tiện
Báo mạng
Báo mạng điện tử
Báo điện tử VnExpress
Báo điện tử New York Times
Abstract: Tác giả đã hệ thống hóa, phân tích và làm rõ thêm những vấn đề lý luận về gói tin tức đa phương tiện trên báo mạng điện tử. Qua đó, luận án cũng đã rút ra được những đặc trưng gói tin tức đa phương tiện trên báo mạng điện tử, những hình thức phân loại và đặc điểm của các loại hình gói tin tức đa phương tiện. Những kết quả nghiên cứu của luận án đã làm phong phú hơn lý luận và thực tiễn về xu hướng sử dụng gói tin tức đa phương tiện trên báo mạng điện tử tại Việt Nam và trên thế giới. Đây là căn cứ để các cơ quan báo chí, nhà báo, cơ sở đào tạo báo chí tham khảo, ứng dụng trong thực tiễn.
Advisor: Nguyễn Thị Trường Giang, Đinh Thị Thúy Hằng
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 235 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN AN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 6,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án (T.V).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 677,3 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án (T.A).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 338,36 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thông tin tóm tắt về kết luận mới của luận án (T.V).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 92,39 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thông tin tóm tắt về kết luận mới của luận án (T.A).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 154,53 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.