Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55019
Title: Quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt ở Bắc Bộ
Authors: Nguyễn Xuân Hồng
Keywords: Chùa
Tôn tạo di tích kiến trúc
Hoạt động tu bổ, tôn tạo
Quản lý
Abstract: Luận án đã xây dựng khung phân tích được cấu thành 04 nội dung hoạt động quản lý: 1/Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan tới quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích; 2/Tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án, quản lý dự án tu bổ di tích; 3/Tổ chức giám sát quá trình thực thi dự án (giám sát các hoạt động); 4/Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích. Từ đó tìm ra những hạn chế bất cập trong từng nội dung quản lý, làm căn cứ để đưa ra các nhóm giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt ở Bắc Bộ, ở chương 3.
Advisor: Nguyễn Quốc Hùng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 275 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Văn hóa Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an Nguyen Xuan Hong.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 13,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an tieng Viet (3).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 357,01 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an tieng Anh (4).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 188,64 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trich yeu luan an tieng Viet (1).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 251,04 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trich yeu luan an tieng Anh (3).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 15,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tinh moi cua luan an Tieng Viet (3).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 190,77 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tinh moi cua luan an tieng Anh (3).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 11,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.