Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55021
Title: Hoàn thiện pháp luật về dân chủ trực tiếp ở Việt Nam hiện nay
Authors: Hoàng Thị Thu Thủy
Keywords: Dân chủ trực tiếp
Dân chủ
Việt Nam
Abstract: Luận án phân tích, đánh giá quá trình phát triển và thực trạng pháp luật Việt Nam về DCTT, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và xác định nguyên nhân để làm cơ sở cho việc đề xuất các quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. Đề xuất những quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật về DCTT có tính toàn diện, khoa học và khả thi với hoàn cảnh, điều kiện thực tiễn của nước ta hiện nay.
Advisor: Vũ Công Giao
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 170 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA _ Hoang Thi Thu Thuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT _ Hoang Thi Thu Thuy_.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 323,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • HOÀNG THỊ THU THỦY-TTLA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,6 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.