Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55027
Title: Nhân vật Dương Vân Nga – lịch sử và truyền thuyết
Authors: Hoàng Thị Hồng Thắm
Keywords: Lịch sử
Truyền thuyết
Dương Vân Nga
Nhân vật lịch sử
Abstract: Từ góc độ truyền thuyết, luận án đã đặt nhân vật Dương Vân Nga trong một phạm vi rộng hơn là văn hóa và xã hội đương đại (với các góc tiếp cận: văn hóa tâm linh, văn hóa chính trị, văn học nghệ thuật đương đại và những nghi án hiện tồn) nhằm hướng đến những đánh giá đầy đủ, khách quan hơn về Dương Vân Nga cũng như thấy được sức sống và những thể hiện mới mẻ về nhân vật lịch sử đặc biệt này trong dòng chảy của thời gian.
Advisor: Nguyễn Thị Bích Hà
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 186 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toan van LA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT TIẾNG VIỆT LA HOÀNG THẮM.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 520,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT TIẾNG ANH LA HOÀNG THẮM.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 480,1 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.