Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55028
Title: Giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ 4-5 tuổi ở trường mầm non
Authors: Lưu Thị Thu Hằng
Keywords: Giáo dục kỹ năng
Hợp tác
Trẻ 4-5 tuổi
Trường mầm non
Giáo dục
Abstract: Qua khảo sát thực trạng, có thể thấy chương trình GDMN đã quan tâm đến vấn đề hình thành và phát triển KNHT cho trẻ. Tuy nhiên, nhiều giáo viên chưa nhận thức đầy đủ về bản chất của việc giáo dục KNHT, chưa có nhiều biện pháp tích cực thúc đẩy các hoạt động cùng nhau của trẻ nên các hoạt động nhóm diễn ra chưa thật sự hấp dẫn, lôi cuốn các thành viên tham gia cũng như trẻ chưa biết cách chơi/học hợp tác. Vì thế, KNHT của trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi còn hạn chế và các KN thành phần (KN tiếp nhận nhiệm vụ; KN phối hợp,hỗ trợ; KN kiểm soát cảm xúc, KN đánh giá ) của trẻ còn lúng túng khi thực hiện các hoạt động cùng nhau.
Advisor: Hoàng Thị Phương, Hoàng Thị Oanh
Type: Luận án
Extent: 213 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA Lưu Thị Thu Hằng.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,22 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tomtat LA(TV), Lưu Thu Hằng.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 526,56 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tomtat LA (EN), Lưu Thu Hằng.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 424,46 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Kết luận mới của LA, Lưu Thu Hằng.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 463,39 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.