Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55036
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Đình Gấm, Nguyễn Đức Sơn-
dc.creatorNguyễn Thế Minh-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.other247-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55036-
dc.description.abstractLuận án đã chỉ ra cơ sở tâm lý rèn luyện ý chí, các yếu tố tạo thành ý chí, tiêu chí đánh giá ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ. Làm rõ đặc điểm rèn luyện ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ. Luận án đã phân tích, luận giải cụ thể mức độ ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan và các yếu tố khách quan đến rèn luyện ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ ở các sư đoàn bộ binh Quân đội nhân dân Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của luận án chỉ rõ, ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ chịu sự ảnh hưởng của hai nhóm yếu tố: Nhóm yếu tố chủ quan và nhóm yếu tố khách quan đều có sự ảnh hưởng. Trong đó, các yếu tố chủ quan như tính tích cực tự rèn luyện ý chí, kinh nghiệm vốn sống của hạ sĩ quan, binh sĩ, các yếu tố khách quan như sự gương mẫu và uy tín của đội ngũ cán bộ, nội dung chương trình huấn luyện, điều kiện, phương tiện bảo đảm có ảnh hưởng rất mạnh đến rèn luyện ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ.-
dc.format.extent247 trang; pdf.-
dc.languagevivi
dc.rightsHọc viện Chính trị, Bộ Quốc phòngvi
dc.subjectCơ sở tâm lývi
dc.subjectRèn luyện ý chívi
dc.subjectBinh sỹvi
dc.subjectHạ sỹ quanvi
dc.subjectQuân đội nhân dân Việt Namvi
dc.titleCơ sở tâm lý rèn luyện ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ ở các sư đoàn bộ binh Quân đội nhân dân Việt Namvi
dc.typeLuận ánvi
dc.source.methodTrang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo-
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN AN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat LA (Tieng Viet).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat LA (Tieng Anh).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 973,78 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin mang (Tieng Viet).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 344,78 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin mang (Tieng Anh).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 181,18 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.