Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55037
Title: Ứng dụng phương pháp học tập tự điều chỉnh của sinh viên trong học tập môn GDTC cho sinh viên
Authors: Nguyễn Trương Phương Uyên
Keywords: Phương pháp học tập
Học tập tự điều chỉnh
Giáo dục thể chất
Sinh viên
Học tập
Abstract: Luận án đã xây dựng và ứng dụng khá hợp lý chương trình thực nghiệm phương pháp học tập tự điều chỉnh trong học tập môn GDTC cho sinh viên Trường ĐH Tài chính – Marketing: Thời gian thực nghiệm bao gồm 33 tiết (11 tuần). Mỗi nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng gồm 100 sinh viên (75 nữ, 25 nam, tuổi trung bình là 19 tuổi) ở các chuyên ngành đào tạo khác nhau, tương ứng với 3 lớp học phần tự chọn môn bóng rổ. Chương trình thực nghiệm được tiến hành ở 2 học kỳ: thực nghiệm lần 1 (học kỳ đầu năm 2017) và thực nghiệm lần 2 (học kỳ cuối năm 2017); Thi kết thúc môn với 2 nội dung là ném rổ tại chỗ một tay trên vai và di chuyển ném rổ một tay trên vai. Thang đo dùng để đánh giá hiệu quả của phương pháp học tập tự điều chỉnh của sinh viên được sử dụng trong quá trình thực nghiệm gồm 64 biến quan sát với 3 thang đo, ứng dụng hợp lý các chiến lược của phương pháp học tập tự điều chỉnh vào các giai đoạn học tập. Sinh viên sử dụng phiếu tự theo dõi vào mỗi buổi học để làm cơ sở cho việc tự phản ánh và đánh giá mức độ đạt được của mục tiêu đặt ra khi ứng dụng phương pháp học tập tự điều chỉnh trong quá trình thực nghiệm.
Advisor: Lý Vĩnh Trường, Lê Anh Thơ
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 330 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toan Van LATS Nguyen Truong Phuong Uyen.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat LATS Nguyen Truong Phuong Uyen.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,51 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thong tin ve Luan an cua NCS Nguyen Truong Phuong Uyen.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 324,54 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.