Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55038
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHồ Sơn Đài-
dc.creatorThái Văn Thơ-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.other294-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55038-
dc.description.abstractLuận án phân tích, chỉ rõ những hoạt động đấu tranh phong phú, đa dạng, những phương cách đấu tranh sáng tạo và độc đáo được quân và dân Nam Bộ vận dụng trong quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng Khởi ở địa phương (1954 - 1960). Luận án cung cấp, giới thiệu một số lượng lớn tài liệu có thể được sử dụng để tham khảo, nghiên cứu hoặc giảng dạy lịch sử địa phương Nam Bộ. Đồng thời cũng bổ sung thêm một tài liệu khoa học phục vụ cho công tác học tập và nghiên cứu lịch sử có liên quan đến quá trình đấu tranh cách mạng ở Nam Bộ trong giai đoạn 1954 - 1960.-
dc.format.extent294 trang; pdf.-
dc.languagevivi
dc.rightsTrường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minhvi
dc.subjectĐấu tranhvi
dc.subjectXây dựng lực lượng cách mạngvi
dc.subjectĐồng Khởivi
dc.subjectNam Bộvi
dc.subjectLực lượng cách mạngvi
dc.titleQuá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng Khởi ở Nam Bộ (1954 - 1960)vi
dc.typeLuận ánvi
dc.source.methodTrang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo-
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • NỘI DUNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 6,63 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ (Tiếng Việt).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 683,96 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ (Tiếng Anh).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 759,39 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.