Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55040
Title: Phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp trung ương qua công tác kiểm tra của Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Trần Văn Tĩnh
Keywords: Phòng, chống tham nhũng
Cơ quan hành chính nhà nước
Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam
Công tác kiểm tra
Abstract: Luận án phân ttích, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về khái niệm, đặc điểm, nội dung, phương thức kiểm tra của Đảng đối với PCTN trong cơ quan hành chính nhà nước cấp trung ương; điều kiện bảo đảm PCTN trong cơ quan hành chính nhà nước cấp trung ương; phân tích kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng của Trung Quốc thông qua công tác kiểm tra của Đảng. Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần bổ sung, phát triển và làm phong phú thêm các vấn đề lý luận về PCTN trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp trung ương thông qua công tác kiểm tra của Đảng; góp phần làm sáng tỏ quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của UBKT Trung ương, UBKT các cấp trong cuộc đấu PCTN thông qua công tác kiểm tra của Đảng.
Advisor: Lê Minh Thông
Type: Luận án
Extent: 182 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA _ Tinh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT (T.Viet).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 342,73 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.