Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55041
Title: Dạy học giải bài tập hình học lớp 8 trung học cơ sở cho học sinh miền núi theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
Authors: Hoàng Thị Thanh
Keywords: Hình học lớp 8
Bài tập hình học
Học sinh miền núi
Sáng tạo
Hình học
Học sinh
Abstract: Luận án làm sáng tỏ quan niệm về năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong môn Toán, xác định được các biểu hiện đặc trưng của năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh trung học cơ sở trong học tập môn Toán, các biểu hiện của năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh trung học cơ sở miền núi trong giải bài tập hình học lớp 8. Đề xuất được bốn biện pháp dạy học giải bài tập hình học lớp 8 cho học sinh trung học cơ sở miền núi theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Việc thực nghiệm sư phạm đã bước đầu khẳng định tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp đã đề xuất trong việc góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh lớp 8 miền núi và nâng cao chất lượng dạy học hình học ở trường trung học cơ sở miền núi.
Advisor: Đặng Quang Việt, Nguyễn Triệu Sơn
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 216 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUẬN ÁN - HOÀNG THỊ THANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt LA tiếng Việt - Hoàng Thị Thanh .pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 627,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt LA tiếng Anh - Hoàng Thị Thanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 424,5 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.