Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55044
Title: Trầm cảm ở học sinh trung học phổ thông
Authors: Phan Diệu Mai
Keywords: Học sinh
Học sinh trung học phổ thông
Trầm cảm
Trung học phổ thông
Abstract: Luận án nghiên cứu trầm cảm trên đối tượng là học sinh trung học phổ thông (THPT) và chỉ ra được trầm cảm ở HS THPT được biểu hiện ở các mặt nhận thức, xúc cảm, hành vi, sinh lí. Luận án chỉ ra được các yếu tố liên quan đến trầm cảm ở HS THPT như đặc điểm sinh lí lứa tuổi, đặc điểm nhân cách của trẻ, gia đình và các mối quan hệ trong gia đình, môi trường học tập. Luận án cũng chỉ ra cách thức ứng phó với trầm cảm của HS THPT.
Advisor: Đỗ Thị Hạnh Phúc, Trần Thị Mỵ Nương
Type: Luận án
Extent: 236 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUẬN ÁN - PHAN DIỆU MAI .pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTLA - PHAN DIỆU MAI.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 719,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTLA - PHAN DIỆU MAI - EN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 615,35 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • thông tin tóm tắt những điểm mới.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 270,85 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.