Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55054
Title: Đặc điểm cấu trúc – ngữ nghĩa và lập luận của câu đố về động thực vật trong tiếng Việt
Authors: Vũ Thị Hương Giang
Keywords: Cấu trúc - ngữ nghĩa
Động thực vật
Lập luận
Tiếng Việt
Câu đố
Abstract: Luận án góp phần bổ sung, hoàn thiện thêm vào các kết quả nghiên cứu về câu đố; góp thêm một cái nhìn mới về câu đố dân gian người Việt từ góc nhìn của ngôn ngữ học (văn bản, lập luận, nghĩa chiếu vật (sở chỉ), định danh). Các kết quả của đề tài sẽ góp phần củng cố hướng nghiên cứu cấu trúc ngữ nghĩa, kết hợp với nghiên cứu lập luận đối với một loại hình diễn ngôn cụ thể là câu đố trong tiếng Việt.
Advisor: Nguyễn Thị Lương, Phạm Văn Tình
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 192 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luận án - Vũ Thị Hương Giang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,71 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt Tiếng Việt - Vũ Thị Hương Giang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 487,73 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt Tiếng Anh - Vũ Thị Hương Giang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 754,45 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • THÔNG TIN TÓM TẮT TV - Vũ Thị Hương Giang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 188,05 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • THÔNG TIN TÓM TẮT TA - Vũ Thị Hương Giang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 10,35 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.