Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55057
Title: Các tỉnh, thành uỷ ở Đông Nam Bộ lãnh đạo công tác nội chính giai đoạn hiện nay
Authors: Vũ Khánh Hoàn
Keywords: Đông Nam Bộ
Công tác nội chính
Thành ủy
Nội chính
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về các tỉnh, thành uỷ ở Đông Nam Bộ lãnh đạo công tác nội chính, luận án đề xuất phương hướng và các giải pháp chủ yếu, khả thi tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh, thành uỷ đối với công tác nội chính đến năm 2030.
Advisor: Nguyễn Văn Giang
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 205 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN AN VU KHANH HOAN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT TIENG VIET.VK HOAN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 276,56 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • VŨ KHÁNH HOÀN-TTLA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 9,72 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.