Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55059
Title: Giải pháp sửa lỗi không đồng nhất giữa các kênh trên anten mạng pha cho máy thu định vị bằng vệ tinh
Authors: Ngô Xuân Mai
Keywords: Anten mạng pha
Máy thu định vị
Vệ tinh
Anten
Abstract: Luận án đã xây dựng, mô phỏng và đánh giá được vùng không làm việc của máy thu GNSS với tiêu chuẩn tối ưu MPE và các đặc tính ảnh hưởng của tính không đồng nhất giữa các kênh trên anten mạng pha tới chất lượng chống nhiễu của hệ thống GNSS với anten mạng pha 9 phần tử. Đã đề xuất giải pháp sửa lỗi không đồng nhất giữa các kênh trên anten mạng pha cho máy thu GNSS nhằm nâng cao chất lượng thu tín hiệu GNSS bằng phương pháp tự hiệu chỉnh hai giai đoạn và phương pháp tự bù trừ với tiêu chuẩn MPE trên cơ sở phân hoạch ma trận riêng, véc-tơ riêng
Advisor: Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Thế Khanh
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 130 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Viện Khoa học và công nghệ quân sự
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • ToanVan LuanAn NCS NgoXuanMai.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 6,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat LuanAn NCS NgoXuanMai_TiengViet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,43 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat LuanAn NCS NgoXuanMai_English.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,58 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TrichYeu LuanAn NCS NgoXuanMai.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 359,29 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • ThongTin KetLuanMoi LuanAn NCS NgoXuanMai.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 291,56 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.