Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55084
Title: Phát triển đội ngũ giảng viên các trường Cao đẳng vùng Đồng bằng Sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp
Authors: Nguyễn Đăng Lăng
Keywords: Giảng viên
Trường Cao đẳng
Đổi mới giáo dục
Đồng bằng Sông Hồng
Giáo dục
Giáo dục nghề nghiệp
Abstract: Luận án đã đưa ra các yêu cầu năng lực đối với giảng viên nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong bối cảnh đổi mới GDNN. Đặc biệt, luận án đã xác định được 3 loại nhu cầu sát hợp và cấp thiết cần đào tạo- bồi dưỡng đối với ĐNGV của các trường cao đẳng vùng ĐBSH; từ đó, xác lập những biện pháp cụ thể giúp các trường triển khai thực hiện để nâng cao phẩm chất, năng lực ĐNGV, coi đây là cơ sở nền tảng, là yếu tố quyết định và hướng tiếp cận để mỗi GV phấn đấu đạt chuẩn khu vực và quốc tế.
Advisor: Ngô Quang Sơn, Đỗ Thị Bích Loan
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 269 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN AN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 9,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT TIENG VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 938,45 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 772,05 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRANG THONG TIN LUAN AN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 273,61 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.