Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55085
Title: Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận năng lực trong đổi mới giáo dục
Authors: Cù Thị Thủy
Keywords: Giáo viên mầm non
Đội ngũ giáo viên
Đổi mới giáo dục
Tiếp cận năng lực
Mầm non
Abstract: Luận án hệ thống hóa và làm phong phú hơn cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên mầm non (GVMN) theo tiếp cận năng lực trong đổi mới giáo dục đặc biệt đã xác định được 7 nhóm năng lực nghề nghiệp với 18 năng lực nghề nghiệp đặc trưng của GVMN. Phát hiện và đánh giá đúng thực trạng năng lực nghề nghiệp của GVMN hiện nay và thực trạng phát triển đội ngũ GVMN theo tiếp cận năng lực trong đổi mới giáo dục ở các tỉnh đại điện 7 vùng miền của cả nước.
Advisor: Nguyễn Thị Yến Phương, Nguyễn Thị Thu Hằng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 204 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUẬN ÁN THỦY.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,65 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTLA TIẾNG VIỆT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 794,06 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTLA TIẾNG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 573,69 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • ĐIỂM MỚI LUẬN ÁN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 216 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.