Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55086
Title: Quan hệ Mỹ - Cuba (1991-2016)
Authors: Lê Minh Giang
Keywords: Mỹ
Cuba
Quan hệ Mỹ - Cuba
Abstract: Luận án đã tổng hợp một cách có hệ thống và công phu các tài liệu, công trình nghiên cứu chủ yếu có liên quan đến đề tài. Trên cơ sở khảo cứu các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về chính sách đối ngoại của Mỹ và Cuba, về quan hệ giữa hai nước trong lịch sử, luận án là công trình khoa học đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu một cách hệ thống quan hệ Mỹ - Cuba giai đoạn 1991-2016. Trên cơ sở phân tích các sự kiện, khảo cứu những số liệu cụ thể luận án đã làm rõ mối quan hệ Mỹ-Cuba từ năm 1991 đến năm 2016 trên các lĩnh vực chính: Chính trị - ngoại giao, kinh tế. Luận án phân tích làm rõ những chuyển biến trong quan hệ Mỹ-Cuba trên hai lĩnh vực chính trị - ngoại giao và kinh tế.
Advisor: Nguyễn Công Khanh, Hoàng Khắc Nam
Type: Luận án
Extent: 222 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Vinh
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. LATS LM.GIANG.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,62 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2A. TÓM TẮT LATS LM.GIANG_TIẾNG VIỆT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2B. TÓM TẮT LATS LM.GIANG_TIẾNG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 445,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3A. TRÍCH YẾU LUẬN ÁN_TIẾNG VIỆT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 516,69 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3B. TRÍCH YẾU LUẬN ÁN_TIẾNG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 264,37 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4A. THÔNG TIN ĐIỂM MỚI_TIẾNG VIỆT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 264,27 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4C. THÔNG TIN ĐIỂM MỚI_TIẾNG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 92,91 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.