Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55087
Title: Nghiên cứu xây dựng một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất của Trường Đại học Phú Yên
Authors: Nguyễn Minh Cường
Keywords: Công tác giáo dục
Giáo dục thể chất
Trường Đại học Phú Yên
Nâng cao chất lượng
Abstract: Luận án xây dựng một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất (GDTC )Trường ĐH Phú Yên. Trên cơ sở các vấn đề pháp lý, thực tiễn, các nguyên tắc và tham khảo ý kiến của chuyên gia, cán bộ quản lý, luận án đề xuất 13 giải pháp nâng cao chất lượng công tác GDTC Trường Đại học Phú Yên (gồm 82 nội dung, thông qua phỏng vấn loại bỏ 36 nội dung còn lại 46 nội dung). Luận án tiến hành xây dựng mục đích, nội dung, tổ chức triển khai thực hiện cụ thể cho từng giải pháp.
Advisor: Nguyễn Tiên Tiến, Lê Hồng Sơn
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 312 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Thể dục, thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toan van LATS NGUYEN MINH CUONG.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 6,98 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat LATS NGUYEN MINH CUONG.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,51 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thong tin ve Luan an cua NCS Nguyễn Minh Cường.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 488,58 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.